# گریه

خنده

آنکه می گرید یک درد دارد و آنکه می خندد هزار و یک درد.       مقدمه تیتراژ یک فیلم ایرانیِ  اوایل دهه هفتاد
/ 4 نظر / 98 بازدید